top of page
logo.png

PRIVACY STATEMENT

​Stijl.beautysalon neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@beautysalonstijl.nl


Wie is STIJL.beautysalon?
STIJL.beautysalon is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (4931BA) Geertruidenberg Dordtsestraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62794744.
STIJL.beautysalon is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stijl.beautysalon de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
STIJL.beautysalon heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, telefonisch of per mail.


Hoe gebruikt STIJL.beautysalon jouw gegevens?
Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Stijl.beautysalon persoonsgegevens over u verwerkt. Door gebruik te maken van onze service in de salon en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. STIJL.beautysalon heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, telefonisch of per e-mail. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Afspraak en e-mail
Als u een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Afspraakgegevens
Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd gebied. 
Grondslag en bewaartermijn van gegevens
De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.
Facebook, Google+ en Instagram
Op bovengenoemde social media websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Weebly. Deze code kan een cookie plaatsten. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Google+ en Instagram, die regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Website van Derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Stijl.beautysalon over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kunt u een verzoek hiertoe doen bij Stijl.beautysalon. U kunt verzoeken dat Stijl.beautysalon uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stijl.beautysalon te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stijl.beautysalon of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Stijl.beautysalon te verkrijgen. Stijl.beautysalon zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stijl.beautysalon u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door STIJL.beautysalon
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beautysalonstijl.nl. Stijl.beautysalon zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stijl.beautysalon een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stijl.beautysalon uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

  • Verwerkers

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Stijl.beautysalon

Het kan zijn dat Stijl.beautysalon verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop stijl.beautysalon je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@beautysalonstijl.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop STIJL.beautysalon jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@beautysalonstijl.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

opgesteld 01-01-2019

bottom of page